Payrolling

Payrolling is een vorm van personeelsdienstverlening waarbij een externe partij, het payrollbedrijf, verantwoordelijk wordt voor de juridische en administratieve verplichtingen met betrekking tot het werkgeverschap. In dit geval blijft de werknemer feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar komt deze in dienst bij het payrollbedrijf.

Bij payrolling zijn er drie betrokken partijen:

  • Opdrachtgever: Dit is de organisatie waar de werknemer daadwerkelijk werkzaam is. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de werknemer op de werkvloer.

 

  • Payrollbedrijf: Dit is de externe partij die de juridische en administratieve verplichtingen van het werkgeverschap overneemt. Het payrollbedrijf neemt de werknemer in dienst, verzorgt de salarisadministratie, draagt zorg voor de afdracht van belastingen en sociale premies, en is verantwoordelijk voor arbeidsrechtelijke aspecten zoals arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden.

 

  • Werknemer: Dit is de persoon die feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever. De werknemer ontvangt zijn of haar salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden van het payrollbedrijf, maar verricht zijn of haar werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

 

Payrolling biedt voordelen voor zowel opdrachtgevers als werknemers. Voor opdrachtgevers kan het payrollen van personeel administratieve lasten verminderen, omdat het payrollbedrijf verantwoordelijk is voor de salarisadministratie en andere werkgeversverplichtingen. Werknemers profiteren van de zekerheid van een contract en regelmatige betalingen van het payrollbedrijf.

Het is belangrijk op te merken dat er verschillende juridische en regelgevende aspecten zijn verbonden aan payrolling, afhankelijk van de wetgeving in elk land of rechtsgebied. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een gespecialiseerd juridisch professional of een payrollbedrijf voor specifieke informatie over de wetgeving en praktijken met betrekking tot payrolling.

Keertje langskomen op ons kantoor?

Maak wel eerst even een afspraak!